MIKNATIS ( MAGNET ) NEDİR ?

Mıknatıslar, demir, nikel, kobalt gibi maddeleri çekme özelliğine sahip olan cisimlerdir. Mıknatıslar, doğada tabii olarak bulunabileceği gibi yapay olarak da üretilmektedir. Doğal mıknatıslar bileşenlerinde manyetit adı verilen demir oksit içerir. Mıknatısın çekim kuvvetine ‘manyetik alan’ denir. Manyetik alan, mıknatısa yaklaşıldıkça artar, uzaklaştıkça azalır.
 
Mıknatıslar, ferromanyetik yani bağıl manyetiklik geçirgenlikleri 1 den büyük olan maddelere etki etmektedirler. 25°C de demir, nikel ve kobalt ferromanyetiktir. Demir (Fe), nikel (Ni) ve kobalt (Co) elementleri ile alaşım yapıldığı taktirde çoğu zaman ferromanyetizma özelliklerini korurlar.

Mıknatıs Çeşitleri Nelerdir?

Mıknatıslar üç çeşittir Bunlar;
Doğal mıknatıslar
Suni(Yapay) mıknatıslar
Elektromıknatıslar

1.Doğal mıknatıslar

İlk defa Anadolu’da Manisa il sınırları içinde M.Ö. 800 yılında Yunanlılar tarafından bulunan doğal mıknatıslar, günümüzde de hala Manisa ilinde bulunmaya devam etmektedir. Doğal mıknatıslar “mıknatıs taşı” olarak bulunmaktadır. Mıknatıs taşının diğer adı da magnetit tir. Manyetik alanları, günümüzde kullandığımız yapay mıknatıslar gibi sonradan kazandırılmış olarak değil yapısından dolayı kendiliğinden bulunmaktadır.

2.Suni(Yapay) Mıknatıslar

Yapay mıknatıslar manyetik özelliklerini daha iyi korumaları nedeniyle genellikle çelikten yapılır. Bu tür mıknatıslar motor, hoparlör, vb. alanlarda istenilen şekilde ve güçte üretilirler.

3.Elektromıknatıslar

Elektromıknatısların gerçek mıknatıslar ile hiçbir ilgisi bulunmamaktadır. Elektromıknatıslar sürekli devam eden ve kontrolsüz bir manyetizmaya sahip değildir. Aksine istenildiği gibi kontrol edilebilen ve istenildiği taktirde çekim gücü üreten mıknatıslardır.
 

Mıknatıs Kutupları Nasıl Oluşur?

 
Bir maddenin mıknatıs özelliğini edinebilmesi için öncelikle bir manyetik madde olması gerekir. Mıknatısın çektiği: demir, nikel ve kobalt, manyetik maddeler olarak isimlendirilir. Mıknatıslık özelliği atomların yapısındaki elektronların hakeretlerinden kaynaklanır. Sıradan bir manyetik maddede her biri mıknatıs gibi davranan milyonlarca atom gruplarının oluşturduğu küçük bölgecikler düzensiz şekilde bulunur. Bölgeciklerin birbirlerinin manyetik etkisini yok etmeleri dolayısıyla madde mıknatıs özelliği göstermez.
Madde, bir mıknatısın çekim alanına girdiğinde atomların oluşturduğu o küçük bölgecikler düzenli hale gelir ve bir dizin oluşturur. Böylece manyetik malzeme mıknatıslı hale gelir. Eğer dizin bozulursa madde mıknatıslılık özelliğini kaybeder. Magnetlerin kuzeyi gösteren ucu (N), güneyi gösteren gücü (S) olarak adlandırılır. Magnetin çekim kuvvetinin en güçlü olduğu kısım uç noktalardır. Mıknatısın bu uç kısımları “kutup” olarak adlandırılır. Mıknatısların zıt kutupları birbirini çekerken, aynı kutuplar iter. Mıknatıs ne kadar küçük parçacığa bölünürse bölünsün kutuplarını kaybetmez.


Önceki

FOTOĞRAF MAGNETLERİNİN KULLANIM AMAÇLARI NELERDİR ?

Sonraki

Anılara saygı

Diğer KÜLTÜR-YAŞAM Haberler