Çanakkale Seramik Müzesi

Çanakkale Seramik Müzesi’nde Geleneksel Çanakkale Seramiklerinin üretim süreci hakkında bilgilendirmeler bulunmakta ve Geleneksel Çanakkale Seramikleri’nin yeniden üretimleri de sergilenmektedir.

Geleneksel Çanakkale Seramikleri’nin Tarihçesi1461- 62 yılında Fatih Sultan Mehmet'in inşa ettirdiği kale etrafında, bir askeri garnizon olarak Kale-i Sultaniye ismi ile gelişen kentte, aldığı göçler ile yerleşim ve sosyal yaşam şekillenir. Bu kent,  17.yy’da bir liman kenti olarak Osmanlı İmparatorluğu'nun Akdeniz aracılığı ile Avrupa ve dünyaya açılan kapısıdır. Deniz ulaşımı ve ticaret kentine dönüşmesi ile tacirlerin ve gezginlerin uğrak yeri olur. Seramik atölyelerinde üretilen günlük yaşama dönük çanaklar ile birlikte, halk arasında yaygınlaşan "Çanakçıların Kalesi" adı resmi kayıtlara da girmeye başlar. Böylece Kale-i Sultaniye ismi arşiv kayıtlarında yerini alırken, günlük hayatta artık kentin adı Çanakkale’dir. Bu dönemde (17. yy’da) gelişen ticaret ile Osmanlı coğrafyasının farklı bölgeleri yanında Avrupa’ya da yayılan, günlük yaşamın bir parçası olan Çanakkale seramikleri, zaman içinde Avrupalı koleksiyonerlerin ve müzelerin koleksiyonlarında yerini alır. Geleneksel Çanakkale Seramikleri; Osmanlı İmparatorluğunun iki güçlü merkezinde (İznik- Kütahya) üretilen seramiklerden oldukça farklıdır. İki başat merkez, Sarayın ve Osmanlı bürokrasisinin ihtiyaçlarının karşılanmasına bağlı olarak formüle edilmiş, diğer bir ifade ile kesin formlar ve şablonlaşmış dekorlarla üretim yapmıştır. Çanakkale Seramikleri ise tam bir halk zanaatı olarak günlük yaşama ürün verirken, üreten ustanın özgür yaratım güçlerinden faydalanmış, her zaman yeni form ve desenler ile kendini aşmıştır. Ustalar, çömlekçi çarkının yanı sıra, kalıp kullanım tekniğiyle de ürettikleri formları, müstakil veya birlikte farklı kombinasyonlar ile kullanarak, zengin bir Çanakkale Seramik koleksiyonuna imza atmayı başarmışlardır. Her üründe, desen zenginliğinin yanı sıra, serbest fırça darbeleriyle ustaların içlerindeki coşkunun seramik ürünler üzerine bir raksla nakş edildiği hissedilmektedir. Çanakkale Seramikleri üretim zenginliği ile ilk dönemlerinde ülke içinde yaygınlaşmasının yanı sıra, Çanakkale’nin bir liman kenti olması nedeniyle de Avrupa’da kendine pazar bulmuş ve batılı koleksiyonerlerin dikkatini çekmiştir. Belirli bir bilgi ve deneyim birikimi ile usta çırak ilişkisinde öğrenilen ve üretilen Çanakkale Seramikleri, tekrar eden form ve desenler gibi görülse de, geleneksel el zanaatlarının her bir üretim anı, üretim şartlarının getirdiği farklılık ile tekliği de beraberinde getirir. Bu bağlamda, her üretimin özgün bir sanat ürünü muamelesi görmeyi hak eden özellik ve zenginliği birlikte taşıdığını söylemek de yanlış bir değerlendirme olmaz. Bu zenginlik, Çanakkale Seramiklerini özel ve özgün kılar. Üretim zenginliğinde kullanılan form ve desenler, yaşamın içinden ve kentten izler taşır. Kentin ve boğazın geçiş yolu özelliği ve hareketliliği de seramiklere yansır. Kentin kendine özgü mimarisi, boğazdaki yelkenli tekneleri, kentin içinde ve çevresindeki doğal hayatın (bitki ve hayvan) çeşitliliği de stilize edilerek, enfes fırça darbeleri ile çarkta ustanın parmakları arasında biçimlenen çamurun form ve desenlerine yansırken, boğazdan tekne ile geçen bir zürafanın da Çanakkale Seramikleri’nde yerini aldığını görülür. Diğer yandan seramik üretiminin 1960’lı yıllarda kesintiye uğradığı yaygın bir kanı ise de, aslında atölyelerin kent merkezinden (bugünkü stadyumun önünde Maliye binasına bitişik 1. ve 2. Çanakçı sokaklardan) kent dışına taşınmasının ardından üretim düşer ama yok olmaz. Ustaların yanında yetişen çocukları,  seramiğin farklı üretim alanlarında çalışarak kazançlarını sağlarken, bir taraftan da küçük çaplı da olsa geleneksel öğretilerini unutmadan seramik üretmeye devam etmişlerdir. Aslında piyasa şartlarında görünürlüğünü kaybeden Çanakkale Seramikleri, ustaların bilgi ve becerileriyle yaşamaya devam etmektedir.

Çanakkale Seramik Müzesi Süreciİşte bu tarihsel süreç bilgisi ile birlikte, kentte farklı tarihlerde Geleneksel Çanakkale Seramikleri’nin canlandırılarak kent yaşamı ile buluşturulması gayretlerinin bir sonucu olarak, yeni atölyeler ve üretim arayışlarının yanı sıra, bir Müze ihtiyacı da kentin son dönem tartışmalarının merkezinde yerini almıştır. Bu tartışmaların sonucunda Çanakkale Rotary Kulübü'nün gayretleri ile kentin önemli kurumsal aktörlerinin (Valilik, Belediye, Üniversite ve Boğaz Komutanlığı’nın) katkılarıyla bir konsey oluşturulmuştur. Bu konseyin yaptığı farklı toplantı ve konferanslarla, seramik kentin gündemine tekrar taşınmış ve kentin dikkati bir kez daha Çanakkale Seramiği üzerine toplanmıştır. Bu girişimin Çanakkale Kent Konseyi altında bir çalışma grubuna dönüşmesi ile geniş katılıma açık çalışmalar örgütlenmiştir. Böylece Konsey, uzun süreli atölye, çalıştay ve toplantılarla kentin kurumsal aktörleri dışında sivil toplum kuruluşları ve gönüllülerin katılımları ile de zenginleşen çalışmalarla süreci raporlandırmış ve Çanakkale Belediyesi’ne sunmuştur. Çanakkale Boğaz Komutanlığı Tarihi Er Hamamı’nın, Seramik Müzesi olarak kullanılmak üzere Çanakkale Belediyesi’ne devri gerçekleşmiştir. Uzun süredir kullanılmayan tarihi bir mekanın yeniden işlevlendirilerek Müzeye çevrilmesi için gerekli çalışmalar tamamlanarak, binanın rölöve ve restitüsyon projeleri hazırlanmış, restorasyon projeleri tamamlanarak gerekli yasal onaylar sonucu restorasyon çalışmaları başlatılmıştır. Müze sergisi konseptinin ana hatları geleneksel Çanakkale seramikleri ile biçimlendirilmiş, arkeolojik – çağdaş ve endüstriyel seramiğin ise süreç içinde sergi programına eklenmesine olanak tanıyan açık uçlar bırakılmıştır. Çanakkale Seramikleri’ni geleneksel usta çırak yöntemi ile öğrenerek yetişmiş ve halen üretim yapan ustaların üretim süreçleri de belgelenerek sergiye dahil edilmiştir. Müze - Mekan kurgusunda Seramik kültürünün yanı sıra hamam kültürünün de birlikte anlatımı hedeflenmiş, bu amaç ile grafik çözümler yanı sıra mimari okumalara olanak tanıyacak transparan sergi üniteleri tasarıma dahil edilmiştir. Mekanın yalnız plan şeması değil, işlevsel izlerin yanı sıra bina içindeki sakin bezeme unsurlarının rahatlıkla görülerek, binanın da serginin bir parçası olmasına özen gösterilmiştir. Binanın tarihçesi, hamam mimarisi ve Türk Hamam kültürü genel ifadeler üzerinden bilgi panoları ile anlatılırken, binanın askerler tarafından kullanım süreci imitasyon objeler ile desteklenerek sergiye dahil edilmiştir.

Çanakkale Seramik Müzesi Gezi Güzergâhı

1-Giriş; binanın cümle kapısı ve kapıdan sonra yer alan küçük hol ziyaretçinin karşılanma noktasıdır.2-Soyunma (Soğukluk) Mekânı; Hediyelik eşya reyonu ve hamam kültürüne yönelik bilgilendirme ve canlandırmalar yer almaktadır.3- Soyunma (Soğukluk) Mekânı ikinci katı; Süreli Sergi Salonu olarak kullanılan mekanda her yıl için önceden hazırlanacak program üzerinden periyodik sergiler düzenlenmektedir. Farklı koleksiyonlarda yer alan Çanakkale seramiklerinin yanı sıra günümüz seramik sanat ve zanaatkarlarının ürünleri, seramik/pişmiş toprak tarihi ve üslupları üzerine farklı sanat/tasarım ürünleri ile hazırlanan sergilere yer verilmektedir.3- Yıkanma (Ilıklık ve Sıcaklık) mekânı; Geleneksel Çanakkale Seramikleri Sergi salonu.4- Ek Bina; Restorasyon / Konservasyon ve çanlı performasyon atölyesi ve Konferans6- Kazan (Külhan ve Su Deposu) dairesi; Kafeterya7-Bahçe; Açık havaya uygun boyut ve teknikte üretilmiş geleneksel ve çağdaş seramik tasarımları sergilenecektir.


Önceki

Çanakkale Tiyatro & Etkinlikler

Sonraki

Çanakkale'de mest eden 23 Nisan kutlaması...Öğrencilerine tek tek çiçek gönderdi

Diğer Çanakkale Müzeleri Haberler